Gminne Centrum Wspierania Aktywności Mieszkańców

 

MSAL rozpoczął działanie pod nazwą: Gminne Centrum Wspierania Aktywności Mieszkańców w Orzyszu. Ma ono na celu wspieranie aktywności społecznej grup nieformalnych mieszkańców, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych z terenu naszego miasta, gminy i powiatu.

Aktywność społeczna, ta która ma być wspierana poprzez Gminne Centrum, jest rozumiana jako przeciwstawienie się bierności, jako wyjście naprzeciw potrzebom naszej społeczności.

W ramach tego działania Centrum realizuje powyższy cel poprzez:
- organizowanie edukacji społecznej np. poprzez szkolenia i publikacje materiałów edukacyjnych w lokalnej prasie,
- udostępnianie pomieszczeń na spotkania, zebrania, próby,
- udostępnianie zasobów formalnych MSAL jak adres, konto bankowe, system rozliczeń finansowych do prowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
- doradztwo przy sporządzaniu dokumentów, sprawozdań, pism i prowadzeniu rachunkowości organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
- udostępnianie zasobów internetowych na założenie strony WWW i kont poczty elektronicznej,
- udzielanie bieżącej pomocy w realizacji przedsięwzięć,
- udostępnianie łamów prasy lokalnej - Wieści Orzyskich - do prowadzenia akcji promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,
- współorganizację działań i imprez.

Aby zabezpieczyć w/w przedsięwzięcia Centrum dysponuje sprzętem informatycznym, drukarskim, do rejestracji dźwięku i obrazu (w tym kamery filmowej wysokiej rozdzielczości), projektorem multimedialnym, tablicą arkuszową (flipchart), sprzętem sportowym i biwakowym, salą wykładową na 15 osób.

Działania centrum finansowane są z 1% odpisywanego przez podatników, składek członków MSAL oraz dotacji.

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej zaprasza mieszkańców, organizacje, a także instytucje gminne, w tym Burmistrza Orzysza, do współpracy i wspierania tego działania.              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. - ul. 22 Lipca 15
Msalówka - ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2015