Wolontariat

 

Centrum Wolontariatu
przy Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej w Orzyszu

Centrum Wolontariatu w Orzyszu funkcjonuje od dnia 29.03.2007 r., kiedy to na zebraniu członków Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu podjęto decyzję o założeniu wolontariatu przy Stowarzyszeniu. Jednocześnie postanowiono przystąpić do Sieci Centrów Wolontariatu działającej w naszym województwie.
Swoje funkcjonowanie Orzyski Wolontariat rozpoczął od przeszkolenia grupy potencjalnych wolontariuszy. Pierwszą "większą" akcją była sprzedaż wyrobów cukierniczych w miejscowych szkołach na rzecz poszkodowanej w wypadku dziewczynki.
Aktualnie w ramach Centrum Wolontariatu mającego swoje biuro w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 2/11 pracuje 17 wolontariuszy, młodzieży i osób starszych.
Pod kierownictwem koordynatora Reginy Marusińskiej, przy współpracy z Zarządem i członkami Stowarzyszenia wolontariusze realizują różne działania.
Opiekują się osobami starszymi, odwiedzając je kilka razy w tygodniu i pomagając przy drobnych sprawach domowych. Co jakiś czas organizują dla swoich podopiecznych spotkania integracyjne np. przy ognisku, na które dowożone są transportem członków Stowarzyszenia. Na ognisku, poza pieczeniem kiełbasek są wspólne zabawy i śpiewy.
Wolontariusze współorganizują i pomagają realizować różne projekty. Jeden z nich realizowany był, jako zadanie publiczne z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Projekt pod nazwą "Wsparcie rozwoju orzyskiego wolontariatu, jako sposób na wzmocnienie orzyskiej wspólnoty" służył wzmocnieniu funkcjonowania wolontariatu i polegał na zorganizowaniu szkoleń i działań promujących bezinteresowną pomoc osobom potrzebujących. W ramach tego projektu opracowano i opublikowano Kompendium Wiedzy Orzyskiego Wolontariusza.
Wolontariusze orzyscy regularnie biorą udział w zbiorkach WOŚP, a ich grupy składające się z młodzieży i osób starszych należą do najbardziej aktywnych w zbieraniu środków na różne pożyteczne cele.
W okresach przedzimowych organizowane są zbiorki używanej odzieży i zabawek pod nazwą "Moja pełna szafa". W jednej z takich zbiórek zebrano 32 paczki z odzieżą. Zebrane rzeczy następnie wydawane są rodzinom potrzebującym w samym Orzyszu oraz w miejscowościach wiejskich Gminy Orzysz.
Wraz z Federacją FOSa organizowane są akcje paczek świątecznych. Wolontariusze ze środków Stowarzyszenia doposażyli paczki, a następnie we współpracy z sołtysami wsi, w przebraniach Mikołaja przekazali paczki najmłodszym.
Organizowane są także działania służące integracji samego środowiska wolontariackiego Orzysza. Takie działania integrujące to np. wspólne Wigilie, czy wspólny udział w wycieczkach i spotkaniach.
W czasie tegorocznych powodzi wolontariusze zbierali dla powodzian rzeczy, o które oni najczęściej prosili: nowe koce, nowe śpiwory, środki czystości, środki higieny osobistej, wiadra, łopaty, rękawice, żywność o długim terminie przydatności.
W wyniku rozplakatowanych na terenie miasta ogłoszeń i opublikowania informacji w Internecie, w dniu 12 czerwca br w siedzibie Centrum Wolontariatu mieszkańcy naszego miasta złożyli dary dla powodzian w ilości 175 sztuk żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz innych przedmiotów o łącznej wadze 93 kg. Zebrane rzeczy przewiezione zostały transportem wynajętym przez Stowarzyszenie do Banku Żywności w Olsztynie.
Aktualnie wolontariusze wspomagają realizowany przez Stowarzyszenie projekt pn. Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku.

Centrum Wolontariatu w Orzyszu

Zbiórka darów dla powodzian
Przekazanie odzieży MOPS

Sprawozdanie ze zbiórki odzieży
              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. - ul. 22 Lipca 15
Msalówka - ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2015