Gazeta Lokalna - Wieści Orzyskie

 

Miesięcznik Aktywnej Społeczności Orzyszan

Wydawca:
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

Adres do korespondencji: ul. Zielona 15, 12-250 Orzysz

Siedziba redakcji: ul. Wojska Polskiego 9A, 12-250 Orzysz

Redaktor Naczelny: Krzysztof Marusiński                                             tel. 796 140 648 marusinski@orzysz.org.pl

Druk: Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

Pobierz egzemplarze w formie pdf:

      Numer 47
numer 47
Numer 46
numer 46
Numer 45
numer 45
Numer 44
numer 44

numer 43

numer 42

numer 41

numer 40

numer 39

Wydania elektroniczne dostępne są do pobrania jako plik Adobe Reader pdf. Do ich odczytania wymagany jest program Adobe Reader, dostępny do pobrania z tej strony.

Poprzednie wydania Wieści Orzyskich


Wieści - jak to się zaczęło

Wszystko zaczęło się wiele lat temu. Wraz z przyjaciółmi, członkami Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu zastanawialiśmy się, jakimi sposobami, metodami i jakimi narzędziami realizować misję, którą przyjęliśmy dla naszego stowarzyszenia.

Misją tą jest: podnoszenie aktywności społecznej poprzez budowanie zasobów i niwelowanie barier, co pomoże lepiej żyć mieszkańcom Mazur Orzyskich.

Jednym z pomysłów było wydawanie gazety lokalnej. Zamysł ten wydawał się ciekawy z tego powodu, że gazeta wyzwalałaby aktywność mieszkańców w wielu wymiarach i jednocześnie oddziaływałoby w różny sposób na wielu mieszkańców. Wpierw wyniknie aktywność przy rejestracji tytułu prasowego i przy organizowaniu redakcji. Potem niezbędna będzie aktywność przy pisaniu materiałów do gazety. Skład gazety, jej druki i dystrybucja to kolejne "okazje" do wyzwalania aktywności. W końcu, owoc tych działań, a więc każdy pojedynczy egzemplarz gazety wywoła aktywność czytelnika. Przewidywaliśmy, że będzie to aktywność bardzo różna: od obojętnego przeczytania gazety, poprzez zastanowienie się i wymianę uwag z innymi mieszkańcami, po podjęcie działań wynikających z wiedzy nabytej w trakcie czytania gazety.

» czytaj cały artykuł

» Aktywizowanie społeczności lokalnej metodą Gazety Lokalnej

» Cykle artykułów
              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. - ul. 22 Lipca 15
Msalówka - ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2015