Bicie monety lokalnej

 

Talar orzyski

Najważniejszymi celami naszego Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, aktywizacja i integracja mieszkańców. Tym właśnie celom służyć ma bicie przez Stowarzyszenie monety lokalnej, talara orzyskiego. Cele osiągane są poprzez skupienie grupy osób, mieszkańców Orzysza wokół idei funkcjonowania tego pieniądza, a także działań związanych z wykonaniem oprzyrządowania i biciem monety lokalnej. Aktywność ich rozwijana jest w procesie nabywania wiedzy o numizmatyce, o historycznych środkach płatniczych i o pieniądzu stosowanym na terenach obecnych Mazur i Ziemi Orzyskiej. Mieszkańcy sami opracowali projekt monety i sami ją wybijają podczas imprez i spotkań o charakterze regionalnym, krajoznawczym, ludowym i promującym miasto i gminę Orzysz.

Moneta jest rodzajem zmaterializowania się jednej z legend orzyskich. W przekazie O przeklętych talarach z jeziora Sajno mowa jest o talarach, które jako własność złej Pani, po zatopieniu sie jej zamczyska, wyłowił z jeziora rybak Arys. Część z tych talarów zamieniło się w orzechy leszczyny, które zakorzeniły się i do dzisiaj porastają okolice naszego miasta. Od tych orzechów ponoć wzięła się nazwa Orzysz. Część talarów została rozdana orzyszanom i czasami odnajdywane są do dziś.

Orzyska, integracyjno-promocyjna moneta lokalna nawiązuje do historycznych tradycji bicia monet przez lokalnych władców. Jej rysunek i napisy zaprojektowano tak, aby przypominały o niedoskonałej technice bicia monet przez średniowiecznych mincerzy.

Awers monety zawiera określenie nominału monety - 1 arys, nazwę monety – talar orzyski oraz elementy zdobnicze. Na rewersie wybito przedstawienie herbu Orzysza, napis Orzysz Mazury i rok wydania monety.

Moneta bita jest poprzez tłoczenie pomiędzy stemplami przy pomocy młota lub prasy z krążków metali: aluminium, miedzi i mosiądzu.              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. - ul. 22 Lipca 15
Msalówka - ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2015