Aktualności

 
2013 Oct 08

Docz do oglnopolskiego monitoringu funduszu korkowego!

Fundusz korkowy (zwany take kapslowym) to wyodrbnione w gminnym budecie rodki, pozyskiwane od przedsibiorcw sprzedajcych alkohol. W skali kraju to rocznie ponad 700 mln z, ktre samorzdy powinny przeznacza w caoci na dziaania przeciwdziaajce problemom wynikajcych z uzalenie od alkoholu i narkotykw.

Niestety - z monitoringw prowadzonych przez Sie Obywatelsk - Watchdog Polska wynika, e fundusz korkowy do czsto nie jest wykorzystywany w prawidowy sposb. Dotychczasowe monitoringi ujawniy m.in., e gminy nie wydaj caoci funduszu na cele, ktrym suy. Niekiedy nawet 40% rodkw przesuwa si do budetu oglnego i finansuje z nich inne dziaania gminy.

A jak jest w Twojej gminie? Sprawd to podczas monitoringu!

Jako mieszkaniec/mieszkanka gminy masz prawo ocenia czy rodki z funduszu korkowego wydawane s w sposb efektywny i zgodny przeznaczeniem. Zachcamy organizacje, grupy nieformalne i osoby indywidualne do przesyania swoich aplikacji!

Docz do monitoringu funduszu korkowego 2013/2014!

W ramach tegorocznej oglnopolskiej akcji, razem z naszymi partnerami lokalnymi, proponujemy:

  • bezpatne szkolenie z zakresu prowadzenia monitoringu. Pokrywamy koszty dojazdu do Warszawy, noclegu i wyywienia. Termin: 29 XI-1 XII;
  • narzdzie internetowe wspomagajce zbieranie oraz analiz danych, a take uatwiajce kontakt z innymi uczestnikami i uczestniczkami monitoringu;
  • wsparcie ekspertw oraz opiek koordynatora lokalnego przez cay okres trwania akcji;
  • zwrot kosztw poniesionych w zwizku z prowadzeniem monitoringu do 800 z.

Podczas monitoringu:

  • • przekonasz si, e ju sama obserwacja poczyna wadz zwiksza efektywno gospodarowania rodkami publicznymi i (z czasem) tworzy mod na przejrzysto ycia publicznego.
  • zwikszysz skuteczno profilaktyki uzalenie w Twoim rodowisku lokalnym, a w zwizku z tym komfort ycia i poziom bezpieczestwa.
  • poznasz metodologi prowadzenia monitoringw oraz innych dziaa straniczych. - Twoja gmina nie bdzie miaa przed Tob ju adnych tajemnic.
  • by moe zmobilizujesz innych mieszkacw do udziau w yciu publicznym oraz wspdziaania na rzecz miejscowej spoecznoci.
  • zwikszysz swoj rozpoznawalno i wzmocnisz pozycj lidersk - jasno zakomunikujesz otoczeniu, e obywatelska dociekliwo jest wana!
  • poznasz ludzi z caej Polski, ktrzy podobnie jak Ty zaangaowali si w monitoring funduszu korkowego.

Wejd na www.siecobywatelska.pl i wypenij formularz zgoszeniowy!

Rekrutacja trwa do 13 listopada!

MASZ PYTANIA? zadzwo 796 140 648

Tegoroczn edycj monitoringu wsporganizuj: Sie Obywatelska Watchdog Polska, Mazurskie Stowarzyszenie Aktywnoci Lokalnej w Orzyszu, Fundacja Inicjatyw Spoecznych i Kulturowych Grejpfrut oraz, Fundacja Wiedzie Wicej. Obywatelski monitoring funduszu korkowego jest realizowany w ramach projektu „Mocna stra – wzmocnienie dziaa kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”, ktry uzyska wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu wsppracy z nowymi krajami czonkowskimi Unii Europejskiej.

KOORDYNATORZY:

I. Polska pnocno-wschodnia Krzysztof Marusiski, marusinski@orzysz.org.pl, 796 140 648

II. Polska zachodnia ukasz Woodzko, lukaszwolodzko@gmail.com, 665 863 984

III. Polska centralna i poudniowo-wschodnia Kamil Nowak, kamil-nowak@o2.pl, 721 394 667

Koordynacja oglnopolska Agnieszka Podgrska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, 228447355

Powered by CuteNews

archiwum wiadomości
              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. ul. Zielona 15
Msalówka ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2018