Działania - Orzyskie Zeszyty Historyczne

 

Orzyskie Zeszyty Historyczne - nr 1

Dokument Adobe Reader pdf

2017

Wszelkie prace, które służą tworzeniu tej publikacji wykonane zostały wolontarystycznie (non profit). W zamyśle osób pracujących nad publikacją, ma ona pomóc mieszkańcom Mazur Orzyskich w pogłębianiu wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie oraz wspierać ich aktywność społeczną w myśl MSAL'owskiej zasady "Bądź aktywny dla siebie i dla Orzysza".

Zeszyty zawierają w większości materiały dotychczas niepublikowane w języku polskim, są rozprowadzane bezpłatnie wśród mieszkańców Gminy Orzysz.

MSAL dziękuje osobom, które wspomagają pozyskiwanie materiałów do Zeszytów i prosi o kontakt z osobami, które posiadają dotychczas niepublikowane materiały niemieckojęzyczne, polskojęzyczne lub w innych językach, mówiące o historii Orzysza i okolic.

Wydawca: Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w_Orzyszu, ul. Zielona 15, 12-250 Orzysz, tel. 796 140 648
Przekład materiałów niemieckojęzycznych: Kamil Leśniewski
Korekta: Anna Długozima
Redakcja i skład: Krzysztof Marusiński
Druk: ze środkow przekazywanych na MSAL w formie darowizn i 1% z podatku PIT.

© Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Orzysz
ISBN 798-83-932274-7-1
egzemplarz bezpłatny

              
  kontakt | mapa strony | wykonanie i prowadzenie strony
aktualności | forum orzyskie sprawy | wieści orzyskie
12-250 Orzysz
Adres koresp. ul. Zielona 15
Msalówka ul. Wojska Polskiego 9a
e-mail: msal@orzysz.org.pl
tel. 796 140 648

Orzysz 2010 - 2018